Nasza szkoła

Kartka dla Medyka

Kochani, nasza szkoła przystąpiła do akcji „Kartka dla Medyka”, która polega na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Niech to będzie nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni.

Opublikujemy  te kartki na stronie naszej szkoły. Namalowane kartki/rysunki proszę o przesłanie na  maila biblioteki: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

Jeśli jesteś rodzicem…

─Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

─ Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym

─ Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta.

Uwaga!

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Warto przeczytać:

 

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

 1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
 2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
 3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
 4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
 5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
 6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
 7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
 8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
 9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
 10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
 11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
 12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
 13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
 14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
 15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
 16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
 17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
 18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
 19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
 20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Książki czytamy, więc tytuły znamy :)

Kochani, dzisiaj mam dla Was zagadkę. Prawidłowe rozwiązania wyślijcie proszę na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 04.03.2020

 Nagrody  książkowe czekają :)

Popraw błędnie podane tytuły – właściwą odpowiedź napisz obok.

W borze i puszczy - ...............................................................

Szatan z szóstej klasy - .........................................................

Ania z Zielonego Lasu - ..........................................................

Harry Potter i Książę Półżywy - ...............................................

Sposób na Tomka Sawyera - ...................................................

Panienka na ziarnku grochu - ..................................................

Ferie Mikołajka - ...................................................................

Harry Potter i czara wina - ......................................................

Król Maciej Pierwszy -.............................................................

Spotkanie nad jeziorem - .......................................................

Hania Honarek - ...................................................................

Koszmarny aniołek -  ............................................................

Legenda wigilijna - ................................................................

Baśnie z tysiąca i jednej karocy -  ...........................................

 

Czas na książkę :)

Co w bibliotece piszczy? 

Kochani moi czytelnicy! Bardzo mi Was brakuje! Wiem, że Wam też nie jest łatwo...

postaram się coś na to zaradzić. Codziennie będę publikować Wam krótką recenzję,

jednej z książek z naszej biblioteki. Będą to zarówno książki dla najmłodszych jak i tych starszych. 

Może skusicie się i przeczytacie coś ciekawego... Tak, Tak jest taka możliwość. Możemy czytać lektury

lub inne pozycje z literatury pięknej korzystając z następujących stron:

https://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/

Nie zabraknie również ciekawych konkursów :) śledźcie na bieżąco naszą stronę internetową.

                                                                                              Pozdrawiam Zofia Jachymiak 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie, w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie, w roku szkolnym 2020/2021

          Rok urodzenia 2014

 1. Adamczyk Magdalena Krystyna
 2. Dziechciowska Anna Magdalena
 3. Dziechciowski Hubert Filip
 4. Firek Lena Zofia
 5. Głowacz Filip Tadeusz
 6. Górka Lena
 7. Gwóźdź Lena
 8. Kurańda Kajetan Bronisław
 9. Mastela Miłosz
 10. Palider Michał
 11. Sitarz Alan
 12. Skotnicki Filip
 13. Sołtys Gabriela
 14. Węglarczyk Anna Michalina

Lista dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie, w roku szkolnym 2020/2021

          Rok urodzenia 2013

 1. Bąk Jan Franciszek
 2. Bochnak Igor Adam
 3. Bednarz Krystian Andrzej
 4. Cienkosz Karol
 5. Gacek Oliwia
 6. Granat Nikola Ilona
 7. Kasprzycki Alan
 8. Komperda Roksana Sylwia
 9. Lassak Stanisław Jan
 10. Łajka Jakub Daniel
 11. Oleksy Damian Tomasz
 12. Wójtowicz Wojciech Kacper

BHP przy komputerze

OGÓLNE ZASADY BHP PRACY PRZED KOMPUTEREM

 Przed rozpoczęciem pracy należy:

 • wykonać prace porządkowe – wietrzenie pomieszczeń;
 • sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego;
 • przygotować komputer do pracy poprzez:
 • włączenie przycisków zasilania monitora i komputera;
 • dostosowanie ustawień krzesła, klawiatury, myszki i monitora do wymiarów swojego ciała;
 • zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu oraz wyregulowanie jasności ekranu monitora stosownie do potrzeb i aktualnych warunków.

 Ergonomia stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy powinno mieć rozmiary, które pozwalają na swobodne korzystanie z wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie,
 • odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm,
 • uczeń powinien mieć do dyspozycji 2 m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz 13 m2 objętości pomieszczenia nieograniczonej meblami i innymi sprzętami,
 • znaki na ekranie komputera powinny być czytelne i wyraźne, obraz stabilny,
 • klawiatura komputera powinna być ustawiona min. 10 cm od brzegu stołu oraz powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy, jej powierzchnia powinna być matowa, a znaki kontrastowe i czytelne,
 • uczeń powinien mieć swobodny dostęp do wszystkich narzędzi pracy, a sięganie po narzędzia nie może powodować przybierania wymuszonej pozycji ciała,

 Wymiary i ustawienie stołu:

 • wysokość stołu powinna pozwolić na swobodną pozycję ucznia, w której podczas pracy przy komputerze między ramieniem a przedramieniem zachowany jest kąt prosty,
 • wysokość stołu powinna pozwalać na zachowanie odpowiedniego kąta obserwacji ekranu monitora w zakresie 20–50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), zaś górna krawędź ekranu monitora nie może znajdować się powyżej oczu ucznia,
 • kolana siedzącego przy stole ucznia nie powinny dotykać blatu, przestrzeń pod stołem powinna być swobodna,
 • powierzchnia blatu powinna być matowa i w jasnym odcieniu,

 Przerwy w pracy na stanowisku i inne zasady higieny pracy przy komputerze:

 • przy długotrwałej pracy należy robić co najmniej 5 minutowe przerwy na odpoczynek po każdej godzinie nauki przy obsłudze monitora ekranowego;
 • zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się komputer; powietrze posiada naturalną jonizację, która jest niszczona przez promieniowanie monitora, pole elektromagnetyczne powoduje ponadto polaryzację przestrzeni pomiędzy monitorem a użytkownikiem, w wyniku czego twarz człowieka przyciąga tak samo cząsteczki kurzu jak monitor, wywołując niejednokrotnie reakcje alergiczne i podrażnienie oczu;
 • osoby pracujące w okularach powinny zaopatrzyć się w szkła z warstwami antyrefleksyjnymi, eliminującymi męczące i szkodliwe odbicia
 • nie należy spożywać posiłków, jak również pić podczas pracy przy komputerze.

  Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, należy:

 • korzystać z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierać wiadomości tylko od znajomych osób;
 • ostrożnie pobierać pliki z sieci;
 • unikać klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail;
 • nie podawać w sieci danych osobowych ani haseł;
 • chronić swoje konta na serwerach społecznościowych;
 • stosować trudne do odgadnięcia hasła.

 W razie wypadku

 • porażenia prądem, natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić rodzica oraz udzielić pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.
 • w przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swędu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie rodzica. Ponadto należy zgłaszać rodzicom najdrobniejsze uszkodzenia lub zdarzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu.

Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy zadbać o zachowanie swoich zbiorów, usunąć zbiory robocze, wylogować się i zamknąć system.