Nasza szkoła

VIII edycja Konkursu Poetyckiego „Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie”

KONKURS POETYCKI

„OJCA ŚWIĘTEGO IMIĘ NIGDY NIE ZAGINIE”

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu Poetyckiego „Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie”, który odbędzie się 27 października 2018 r. / sobota/ o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Sieniawie.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Regionalne „Sieniawianie”, Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.


Cel konkursu: zainteresowanie osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, zgłębianie poczucia tożsamości religijnej i przypomnienie nauk Ojca Świętego. Uczczenie i utrwalenie pamięci o Papieżu Janie Pawle II. Promowanie twórczości poetyckiej. Integracja twórców ludowych. Doskonalenie języka polskiego i gwary góralskiej.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest elektroniczne zgłoszenie uczestników do dnia 22.10.2018 r. /poniedziałek/.

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przy zgłoszeniu należy podać:
Imię i Nazwisko uczestnika, tytuł i autora utworu oraz kategorię zakwalifikowania, tj. szkoła podstawowa klasy I-III /gwara, język literacki/, klasy IV-VIII /gwara , język literacki/, młodzież /gwara, język literacki/, dorośli /gwara, język literacki/.


Regulamin

Uczestnik recytuje jeden utwór napisany przez siebie lub innego autora o tematyce poświęconej osobie Jana Pawła II. Jury ocenia w każdym przedziale wiekowym w dwóch kategoriach:
I gwarowa
II literacka


Ocenie będą podlegać następujące elementy:
 pamięciowe opanowanie tekstu,
 interpretacja utworu,
 ogólny wyraz artystyczny,
 strój ludowy /przy prezentacji utworu gwarą/,
 dykcja.


Uwaga: na konkurs należy zabrać ze sobą tekst i dostarczyć do Jury.