Rada rodziców

Rada rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2017/2018

przewodnicząca: p. Agata Majchrowicz

zastępca: p. Justyna Potoczna

skarbnik: p. Barbara Dydziak