Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

mgr Warciak Bogusława - język polski - Dyrektor Szkoł

mgr Matuszek Natalia - język angielski, WZ Dyrektora Szkoły

mgr Adamczyk Ewelina - biologia, chemia, geografia, przyroda, wychowawca kl. VI B

mgr Antolak Jolanta - język polski, wychowawca kl. VI a               

mgr Budziak Krystyna - matematyka, wychowawca kl. VIII          

mgr Chuda Urszula - nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Czyszczoń Zdzisława - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca kl. 1

mgr Dziechciowska Dorota - język polski

mgr Gryz Elżbieta - nauczyciel wspomagający

mgr Jachymiak Zofia - język niemiecki, technika, biblioteka

mgr Karbowski Adam - historia

mgr Klohn Krzysztof - nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kwaśniewski Grzegorz - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Łuka Laura - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

mgr Nocoń Faustyna - religia 

mgr Siwor Daniel - wychowanie fizyczne

mgr Sproch Natalia - wychowanie przedszkolne, plastyka, wychowawca kl. 0

mgr Świerk Przemysław - edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

mgr Rapacz Teresa - doradztwo zawodowe

mgr Wiatrak Wiesława - fizyka, informatyka, matematyka, wychowawca kl. V

mgr Wierzba Lucyna - pedagog szkolny

mgr Wilkoń Aneta - język angielski, wychowawca kl. VII

mgr Wójciak Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

mgr Zięba Małgorzata - logopedia