Samorząd szkolny

Samorząd uczniowski

Przewodniczący:  

Emilia Domalik

Zastępca przewodniczącego:  

Marta Dydziak

Pozostali członkowie samorządu:

Zuzanna Lendecka

 

Opiekun Rady Uczniowskiej:

mgr Natalia Matuszek