Nasza szkoła

Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie organizowana w ramach projektu „Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka”

W dniu 12.10.2018r uczniowie klas 4, 6 pod opieką Pań: Krystyny Budziak, Doroty Dziechciowskiej, Natalii Matuszek i Wiesławy Wiatrak uczestniczyli w lekcji otwartej pt „gęstość” organizowanej w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.  Uczniowie sprawdzali, jak zachowują się różne substancje w zależności od gęstości danego ciała. Mieszali substancje o różnych gęstościach ciał. Sprawdzali jak wpływa na gęstość temperatura, stan skupienia i objętość. Po fascynującej lekcji uczniowie zwiedzali ekspozycje wykonując poszczególne eksperymenty, tj. rozmowa z wirtualną sztuczną inteligencją, ćwiczyli pamięć krótkotrwałą tańcząc, sprawdzali jak zjechać z śnieżnej góry mając okulary viar, nagrywali film poklatkowo.

Relacjonowała mgr Wiesława Wiatrak

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Konkurs na najpiękniejszy różaniec

W miesiącu październiku w naszej szkole odbył się konkurs na „Najpiękniejszy różaniec”. Celem konkursu było umiłowanie modlitwy maryjnej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również rozbudzenie ich aktywności twórczej, wyobraźni i pomysłowości. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 0- VIII, którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością w przygotowywaniu różańców. Wykorzystali do tego min: kasztany,  żołędzie, owoce głogu a także inne ciekawe materiały.  Nagrodzono najbardziej pomysłowe i estetycznie wykonane różańce.

Podziękowania należą się również Rodzicom  za zaangażowanie i pomoc uczniom w przygotowaniu tak pięknych i ciekawych różańców.

W szkole odbyła się pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac.

mgr Faustyna Nocoń

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

VIII edycja Konkursu Poetyckiego „Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie”

KONKURS POETYCKI

„OJCA ŚWIĘTEGO IMIĘ NIGDY NIE ZAGINIE”

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu Poetyckiego „Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie”, który odbędzie się 27 października 2018 r. / sobota/ o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Sieniawie.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Regionalne „Sieniawianie”, Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.


Cel konkursu: zainteresowanie osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, zgłębianie poczucia tożsamości religijnej i przypomnienie nauk Ojca Świętego. Uczczenie i utrwalenie pamięci o Papieżu Janie Pawle II. Promowanie twórczości poetyckiej. Integracja twórców ludowych. Doskonalenie języka polskiego i gwary góralskiej.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest elektroniczne zgłoszenie uczestników do dnia 22.10.2018 r. /poniedziałek/.

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przy zgłoszeniu należy podać:
Imię i Nazwisko uczestnika, tytuł i autora utworu oraz kategorię zakwalifikowania, tj. szkoła podstawowa klasy I-III /gwara, język literacki/, klasy IV-VIII /gwara , język literacki/, młodzież /gwara, język literacki/, dorośli /gwara, język literacki/.


Regulamin

Uczestnik recytuje jeden utwór napisany przez siebie lub innego autora o tematyce poświęconej osobie Jana Pawła II. Jury ocenia w każdym przedziale wiekowym w dwóch kategoriach:
I gwarowa
II literacka


Ocenie będą podlegać następujące elementy:
 pamięciowe opanowanie tekstu,
 interpretacja utworu,
 ogólny wyraz artystyczny,
 strój ludowy /przy prezentacji utworu gwarą/,
 dykcja.


Uwaga: na konkurs należy zabrać ze sobą tekst i dostarczyć do Jury.

Wycieczka do Parku Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Wycieczka do Parku Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie organizowana w  ramach projektu „Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka”

W dniu 17.09.2018r uczniowie klas 5a, 5b oraz 7a pod opieką Pań: Krystyny Budziak, Eweliny Adamczyk, Natalii Matuszek i Wiesławy Wiatrak uczestniczyli w lekcji otwartej pt „ mroźne eksperymenty” organizowanej w Parku Doświadczeń im. Stanisława Lema.  Uczniowie sprawdzali, jak zachowują się różne substancje w ekstremalnie niskich temperaturach suchego lodu (–78,5°C) i ciekłego azotu (–195,8°C). Obserwowali ile nadmuchanych balonów mieści się w małym styropianowym pudełku. Degustowali wodę zawierającą suchy lód. Obserwowali co dzieję się z liśćmi włożonymi do ciekłego azotu oraz lewitację magnezu oziębionego w ciekłym azocie. Po fascynującej lekcji uczniowie zwiedzali Park Doświadczeń wykonując poszczególne eksperymenty, tj. rozszczepienie światła w pryzmacie, złudzenia optyczne, ćwiczyli równowagę na równiach, sprawdzali jak rozchodzi się dźwięk w powietrzu, stali oraz wodzie.

Po tak fascynujących przeżyciach i krótkiej chwili na smaczny posiłek, bezpiecznie wrócili do domu.

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W tym roku dwa dni później niż zwykle 3 wrześnie uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po uroczystej mszy św. uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice zebrali się na sali gimnastycznej, aby po przywitaniu przez Dyrektora szkoły obejrzeć krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas IV i VIII pod opieką p. Eweliny Adamczyk i Zdzisławy Czyszczoń.

W tym roku do naszego grona dołączyło trzech nowych nauczycieli (p. Dorota Dziechciowska, p. Laura Łuka i p. Grzegorz Kwaśniewski), którzy zostali serdecznie powitani przez Panią Dyrektor.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Egzamin na kartę rowerową

W dniach 24 i 25 maja po 8 miesiącach przygotowań, uczniowie klas 4 przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przeprowadzony on został w miasteczku rowerowym przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej. Oprócz zdobytych wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, w obecności pielęgniarki środowiskowej uczniowie nauczyli się także jak właściwie udzielać pierwszej pomocy w przypadku złamania, skręcenie czy przy utracie przytomności.

 (Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)