Aktualności

Stypendia wójta 2020

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędzie się coroczna uroczysta gala wręczenia Stypendium Wójta Gminy najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rozdanie dyplomów ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne odbędzie się wraz z rozdaniem świadectw w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Raba Wyżna w ustalonych przez Dyrektorów godzinach i miejscach. Najzdolniejsi uczniowie z terenu gminy Raba Wyżna otrzymali stypendia Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 oraz za udział w konkursach przedmiotowych i wiedzy.

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie którzy:

 • uzyskali średnią nie mniejszą niż 5,45;
 • zdobyli tytuł finalisty, laureata w konkursach przedmiotowych i wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty lub zajęcie od I do III miejsca w ww. konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;
 • wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe, lub wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim;
 • zdobyli tytuł finalisty lub laureata w turniejach: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, na szczeblu nie niższym niż powiatowy. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych stypendystów:

1. Aleksandra Bachula - 5,75 osiągnięcie wysokich wyników w nauce

2. Jan Karpierz - zajęcie II. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz III. miejsca w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategori rzut oszczepem.

3. Maksymilian Matuszewski - 5,5 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

4. Kamil Pałasz - 5,64 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

5. Agnieszka Parzygnat - 5,54 osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za zajęcie II. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii 600 m dziewcząt.

6. Antoni Stelmach - 5,58 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

7 Kamila Szeliga - 5,5 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

8. Kacper Wojtasiak - 5,45 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

9. Katarzyna Wojtasiak - udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i zajęcie I. miejsca w kategorii pnięcie kulą dziewcząt oraz III. miejsca w kategorii rzut oszczepem dziewcząt.

10. Kinga Wojtasiak - 5,64 osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za zajęcie III. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii pchnięcie kulą dziewcząt.

Harmonogram odbioru podręczników oraz wypłat SKO 22.06.2020 r. (poniedziałek) - klasy IV-VIII

W związku z procedurami obowiązującymi w naszej szkole w okresie pandemii koronawirusa, prosimy o zwrot podręczników i innych książek z biblioteki zgodnie z poniższym harmonogramem.

W tym samym dniu będą również wypłacane oszczędności SKO, dlatego proszę zabrać ze sobą książeczkę oszczędnościową i długopis.

Zwracane książki powinny być zapakowane do siatki foliowej i podpisane (z przodu siatki należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia).

Każda osoba zgłaszająca się do szkoły powinna mieć na sobie maseczkę oraz przynieść swój długopis w celu podpisania niezbędnych dokumentów.

Wejście od sali gimnastycznej

Wejście od podwórka(zielony korytarz)

Godzina

Klasa

Numer z dziennika

Godzina

Klasa

Numer z dziennika

8:00

IV

1

8:00

V

1

8:05

2

8:05

2

8:10

3

8:10

3

8:15

4

8:15

4

8:20

5

8:20

5

8:25

6

8:25

6

8:30

7

8:30

7

8:35

8

8:35

8

8:40

9

8:40

9

8:45

10

8:45

10

8:50

11

8:50

11

8:55

12

8:55

12

9:00

13

9:00

13

9:05

14

9:05

14

9:10

VI a

1

9:10

15

9:15

2

9:15

VI b

1

9:20

3

9:20

2

9:25

4

9:25

3

9:30

5

9:30

4

9:35

6

9:35

5

9:40

7

9:40

6

9:45

8

9:45

7

9:50

9

9:50

8

9:55

10

9:55

9

10:00

11

10:00

10

10:05

12

10:05

11

10:10

13

10:10

12

10:15

14

10:15

13

10:20

15

10:20

14

10:25

16

10:25

15

10:30

17

10:30

16

10:35

18

10:35

17

10:40

VII

 

1

10:40

VIII

1

10:45

2

10:45

2

10:50

3

10:50

3

10:55

4

10:55

4

11:00

5

11:00

5

11:05

6

11:05

6

11:10

7

11:10

7

11:15

8

11:15

8

11:20

9

11:20

9

11:25

10

11:25

10

11:30

11

11:30

11

11:35

12

11:35

12

11:40

13

11:40

13

11:45

14

11:45

14

11:50

15

11:50

15

11:55

16

11:55

16

12:00

17

 

12:05

18

 

12:10

19

 

 

12:15

20

 

 

12:20

21

 

 

12:25

22

 

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - 26.06.2020 r. (piątek)

W związku procedurami obowiązującymi w naszej szkole w okresie pandemii koronawirusa, prosimy o zgłaszanie się po odbiór świadectw i nagród zgodnie z poniższym harmonogramem. Każda osoba zgłaszająca się do szkoły powinna mieć na sobie maseczkę oraz przynieść swój długopis w celu podpisania niezbędnych dokumentów.

Godzina

Klasa

Numer ucznia w dzienniku

7:30-7:45

„0”

1-11

7:50-8:10

I

1-12

8:15-8:35

I

13-24

8:40-8:55

II

1-7

9:00-9:15

II

8-14

9:20-9:35

III

1-10

9:40-9:55

III

11-19

10:00-10:10

IV

1-7

10:15-10:25

IV

8-14

10:30-10:40

V

1-8

10:45-10:55

V

9-15

11:00-11:10

VI a

1-9

11:15-11:25

VI a

10-18

11:30-11:40

VI b

1-9

11:45-11:55

VI b

10-17

12:00-12:15

VII

1-11

12:20-12:35

VII

12-22

12:40-12:55

VIII

1-8

13:00-13:15

VIII

9-16

Ksiądz Proboszcz zaprasza na mszę świętą na zakończenie roku szkolnego, która w tym roku wyjątkowo odprawiona zostanie w kościele Niepokalanego Serca NMP w Sieniawie o godzinie 15:30 w intencji Śp. pani dyrektor Bogusławy Warciak.

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Sieniawie

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (2 czarne długopisy) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
 6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
  • stawić się w szkole nie wcześniej niż o godzinie 8.30;
  • wchodzić do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli i pracowników obsługi nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal;
 • w razie potrzeby skorzystać z wyznaczonego w szatni miejsca, pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie, torebki i inne przyniesione do szkoły rzeczy,
 • przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;
 • przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami
  po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
   na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  • niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 6. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
 7. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
  (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 9. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia. 

      Szczegółowe wytyczne CKE znajdują się w zakładce KORONAWIRUS. 

      http://www.spsieniawa.rabawyzna.pl/index.php/koronawirus

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Miej słodkie sny i marzenia,
niech one Ci się spełniają,
A Twoje najskrytsze dążenia
Niech realnymi się stają!

W tym roku niestety na odległość życzymy Wam drogie dzieci wszystkiego co najlepsze w dniu Waszego święta.
Niech uśmiech i radość nigdy nie znikają z Waszych twarzy, a każdy nowy dzień, niech będzie okazja na spełnianie Waszych najskrytszych marzeń.

Życzy
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Sieniawie

2 rocznica śmierci śp. Beaty Kacwin

W dniu dzisiejszym obchodzimy drugą rocznicę śmierci ś.p. Beaty Kacwin, nadal pozostającej w pamięci każdego z nas  jako dyrektor, nauczyciel i przyjaciel. Wspomnijmy ją w tym dniu w naszej pamięci i modlitwie.

 

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą


ks. Jan Twardowski

Konsultacje dla uczniów 4-8

Od jutra tj 26 maja ruszają w naszej szkole konsultacje dla uczniów kl.8. Ich celem jest przede wszystkim przygotowanie do zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty. 


Konsultacje dla klas 4-7 rozpoczynają się w poniedziałek 1 czerwca. Uczniowie, którzy chcieliby się spotkać z nauczycielami na zajęciach indywidualnych lub w małych grupach celem np. nadrobienia zaległości lub poprawy ocen przed klasyfikacją już teraz mogą zgłaszać się do swoich nauczycieli w celu przygotowania dla nich szczegółowego harmonogramu.

Proszę pamiętać, że warunkiem udziału w konsultacjach jest wcześniejsze omówienie się na tego typu zajęcia i dostarczenie podpisanych zgód i oświadczeń znajdujących się w zakładce KORONAWIRUS (zał. 2, 3 i 4).

http://www.spsieniawa.rabawyzna.pl/index.php/koronawirus

 

Godzina

Grupa 1

Grupa 2

Wtorek 26.05.2020

9.00 – 9.45

J. polski

Matematyka

9.50 – 10.35

Matematyka

J. polski

10.40 – 11.25

 

 

Środa 27.05.2020

9.00 – 9.45

J. angielski

J. polski

9.50 – 10.35

J. polski

J. angielski

10.40 – 11.25

 

 

Czwartek 28.05.2020

8.30 – 9.15

Matematyka

J. angielski

9.20 – 10.05

J. angielski

Matematyka

10.10 – 10.55

 

 

Piątek 29.05.2020

9.00 – 9.45

Możliwość organizacji konsultacji z innych przedmiotów.

Chętni powinni skontaktować się z nauczycielami.

9.50 – 10.35

10.40 – 11.25

 

Skład grup przekaże wychowawca klasy.