Aktualności

Konkurs dla dzieci rolników organizowany przez Centralę KRUS w Warszawie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w dniu 1 września 2020 r. zgodnie z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.

Harmonogram spotkań z Wychowawcami:

 • Uczniowie oddziału przedszkolnego rozpoczynają nowy rok szkolny o 9:00 na sali gimnastycznej w budynku szkoły.
 • Uczniowie klasy I rozpoczną nowy rok szkolny o 09:30 na sali gimnastycznej w budynku szkoły.
 • Dopuszcza się obecność na sali gimnastycznej jednego Rodzica/ Opiekuna na jednego ucznia.
 • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/ Opiekunów wejściem głównym A.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku szkoły dezynfekuje ręce oraz zakrywa usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 • Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

 Uczniowie klas II-VIII rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych wg następującego harmonogramu:

 • Klasa II- 09:45 - Wychowawca: mgr Zdzisława Czyszczoń – sala nr 18
 • Klasa III- 10:00- Wychowawca: mgr Jolanta Wójciak- sala nr 8
 • Klasa IV- 10:15- Wychowawca: mgr Krystyna Budziak- sala nr 7
 • Klasa V- 10:30- Wychowawca: mgr Zofia Jachymiak- sala nr 9
 • Klasa VI- 10:45- Wychowawca: mgr Wiesława Wiatrak- sala nr 12
 • Klasa VII a- 11:00- Wychowawca: mgr Jolanta Antolak- sala nr 11
 • Klasa VII b- 11:15- Wychowawca: mgr Ewelina Adamczyk- sala nr 13
 • Klasa VIII - 11:30- Wychowawca: mgr Aneta Wilkoń- sala nr 10

Uczniowie klasy II i III wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym A.

Uczniowie klas IV- VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym B.

Przed wejściem do budynku uczniowie zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą oraz dezynfekują ręce udostępnionym płynem i stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

Rodzice/ Opiekunowie uczniów z klas II- VIII pozostają na zewnątrz budynku z  zachowaniem dystansu społecznego.

Organizacja spotkania uczniów z Wychowawcą:

UWAGA! Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

Wychowawcy przekazują uczniom informację o:

- zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,

- zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami,

- organizacji przerw obiadowych,

- omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników,

- innych sprawach bieżących i organizacyjnych.

Po zakończeniu spotkań z Wychowawcami uczniowie opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem (odpowiednio A lub B dla danej klasy).

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego, na którą serdecznie zaprasza Ksiądz Proboszcz zostanie odprawiona o godz. 16:00. Spowiedź Święta od godz. 14:00.

UWAGA!

Apelujemy o śledzenie zmian i innych wytycznych w opisanych wyżej procedurach. Prosimy o stosowanie się do ogólnych wytycznych. Mając na uwadze trudną  sytuację epidemiczną  z jaką przyjdzie na się zmierzyć w roku szkolnym 2020/ 2021 życzymy Wam, drodzy Uczniowie, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

List MEN

Szanowni Państwo,
Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym skierował specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

                                      p.o. Dyrektora

                                       Natalia Matuszek

 

Załączniki:

 1. 08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
 2. 08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Stypendia wójta 2020

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędzie się coroczna uroczysta gala wręczenia Stypendium Wójta Gminy najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rozdanie dyplomów ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne odbędzie się wraz z rozdaniem świadectw w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Raba Wyżna w ustalonych przez Dyrektorów godzinach i miejscach. Najzdolniejsi uczniowie z terenu gminy Raba Wyżna otrzymali stypendia Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 oraz za udział w konkursach przedmiotowych i wiedzy.

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie którzy:

 • uzyskali średnią nie mniejszą niż 5,45;
 • zdobyli tytuł finalisty, laureata w konkursach przedmiotowych i wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty lub zajęcie od I do III miejsca w ww. konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;
 • wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe, lub wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim;
 • zdobyli tytuł finalisty lub laureata w turniejach: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, na szczeblu nie niższym niż powiatowy. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych stypendystów:

1. Aleksandra Bachula - 5,75 osiągnięcie wysokich wyników w nauce

2. Jan Karpierz - zajęcie II. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz III. miejsca w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategori rzut oszczepem.

3. Maksymilian Matuszewski - 5,5 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

4. Kamil Pałasz - 5,64 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

5. Agnieszka Parzygnat - 5,54 osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za zajęcie II. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii 600 m dziewcząt.

6. Antoni Stelmach - 5,58 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

7 Kamila Szeliga - 5,5 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

8. Kacper Wojtasiak - 5,45 osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

9. Katarzyna Wojtasiak - udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i zajęcie I. miejsca w kategorii pnięcie kulą dziewcząt oraz III. miejsca w kategorii rzut oszczepem dziewcząt.

10. Kinga Wojtasiak - 5,64 osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za zajęcie III. miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii pchnięcie kulą dziewcząt.

Harmonogram odbioru podręczników oraz wypłat SKO 22.06.2020 r. (poniedziałek) - klasy IV-VIII

W związku z procedurami obowiązującymi w naszej szkole w okresie pandemii koronawirusa, prosimy o zwrot podręczników i innych książek z biblioteki zgodnie z poniższym harmonogramem.

W tym samym dniu będą również wypłacane oszczędności SKO, dlatego proszę zabrać ze sobą książeczkę oszczędnościową i długopis.

Zwracane książki powinny być zapakowane do siatki foliowej i podpisane (z przodu siatki należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia).

Każda osoba zgłaszająca się do szkoły powinna mieć na sobie maseczkę oraz przynieść swój długopis w celu podpisania niezbędnych dokumentów.

Wejście od sali gimnastycznej

Wejście od podwórka(zielony korytarz)

Godzina

Klasa

Numer z dziennika

Godzina

Klasa

Numer z dziennika

8:00

IV

1

8:00

V

1

8:05

2

8:05

2

8:10

3

8:10

3

8:15

4

8:15

4

8:20

5

8:20

5

8:25

6

8:25

6

8:30

7

8:30

7

8:35

8

8:35

8

8:40

9

8:40

9

8:45

10

8:45

10

8:50

11

8:50

11

8:55

12

8:55

12

9:00

13

9:00

13

9:05

14

9:05

14

9:10

VI a

1

9:10

15

9:15

2

9:15

VI b

1

9:20

3

9:20

2

9:25

4

9:25

3

9:30

5

9:30

4

9:35

6

9:35

5

9:40

7

9:40

6

9:45

8

9:45

7

9:50

9

9:50

8

9:55

10

9:55

9

10:00

11

10:00

10

10:05

12

10:05

11

10:10

13

10:10

12

10:15

14

10:15

13

10:20

15

10:20

14

10:25

16

10:25

15

10:30

17

10:30

16

10:35

18

10:35

17

10:40

VII

 

1

10:40

VIII

1

10:45

2

10:45

2

10:50

3

10:50

3

10:55

4

10:55

4

11:00

5

11:00

5

11:05

6

11:05

6

11:10

7

11:10

7

11:15

8

11:15

8

11:20

9

11:20

9

11:25

10

11:25

10

11:30

11

11:30

11

11:35

12

11:35

12

11:40

13

11:40

13

11:45

14

11:45

14

11:50

15

11:50

15

11:55

16

11:55

16

12:00

17

 

12:05

18

 

12:10

19

 

 

12:15

20

 

 

12:20

21

 

 

12:25

22

 

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - 26.06.2020 r. (piątek)

W związku procedurami obowiązującymi w naszej szkole w okresie pandemii koronawirusa, prosimy o zgłaszanie się po odbiór świadectw i nagród zgodnie z poniższym harmonogramem. Każda osoba zgłaszająca się do szkoły powinna mieć na sobie maseczkę oraz przynieść swój długopis w celu podpisania niezbędnych dokumentów.

Godzina

Klasa

Numer ucznia w dzienniku

7:30-7:45

„0”

1-11

7:50-8:10

I

1-12

8:15-8:35

I

13-24

8:40-8:55

II

1-7

9:00-9:15

II

8-14

9:20-9:35

III

1-10

9:40-9:55

III

11-19

10:00-10:10

IV

1-7

10:15-10:25

IV

8-14

10:30-10:40

V

1-8

10:45-10:55

V

9-15

11:00-11:10

VI a

1-9

11:15-11:25

VI a

10-18

11:30-11:40

VI b

1-9

11:45-11:55

VI b

10-17

12:00-12:15

VII

1-11

12:20-12:35

VII

12-22

12:40-12:55

VIII

1-8

13:00-13:15

VIII

9-16

Ksiądz Proboszcz zaprasza na mszę świętą na zakończenie roku szkolnego, która w tym roku wyjątkowo odprawiona zostanie w kościele Niepokalanego Serca NMP w Sieniawie o godzinie 15:30 w intencji Śp. pani dyrektor Bogusławy Warciak.