Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

mgr Matuszek Natalia - Dyrektor Szkoły, język angielski

mgr Adamczyk Ewelina - biologia, chemia, geografia, przyroda, wychowawca kl. VII B

mgr Antolak Jolanta - język polski, wychowawca kl. VII a               

mgr Budziak Krystyna - matematyka, wychowawca kl. IV          

mgr Chuda Urszula - nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Czyszczoń Zdzisława - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca kl. II

mgr Dziechciowska Dorota - język polski

mgr Gryz Elżbieta - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe

mgr Jachymiak Zofia - język niemiecki, technika, biblioteka, wychowawca klasy V

mgr Karbowski Adam - historia

mgr Klohn Krzysztof - WDŻ, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Kwaśniewski Grzegorz - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Łuka Laura - wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0

mgr Nocoń Faustyna - religia 

mgr Siwor Daniel - wychowanie fizyczne

mgr Sproch Natalia - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca kl. I

mgr Świerk Przemysław - edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

mgr Rapacz Teresa - doradztwo zawodowe

mgr Wiatrak Wiesława - fizyka, informatyka, matematyka, wychowawca kl. VI

mgr Wierzba Lucyna - pedagog szkolny

mgr Wilkoń Aneta - język angielski, wychowawca kl. VIII

mgr Wójciak Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

mgr Zięba Małgorzata - logopedia